سه شنبه های روایت

شما را به سه شنبه های روایت دعوت میکنیم، مجموعه ایی به هم پیوسته از 10 نشست مجازی در عصرهای پاییزی 1400.

اگر در زمینه صنایع دستی، محصولات محلی یا بوم گردی فعالید، یا در تدارک کسب و کاری تازه ایید، عضوی از نهاد دانش در رشته های مرتبط هستید مخاطب موارد فوق در کلان شهرها هستید در تسهیل گر توسعه کسب و کارهای محلی هستید این مجموعه ایده های بکری برای تامل شما در جنته دارد و مفید خواهد بود 

بلاگ

نمایشگاه تن پوش وپیرایه های گوین
نمایشگاه تن پوش وپیرایه های گوین

زمان برگزاری: 12 الی 13 تیرماه 1399

محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه زنان آفتاب
نمایشگاه زنان آفتاب

تاریخ برگزاری: 15 الی 17 اسفند 1397
محل برگزاری : سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه دست‌آفریده‌های زنان گلستان
نمایشگاه دست‌آفریده‌های زنان گلستان

تاریخ برگزاری: 22 الی 24 خرداد 1398
محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نمایشگاه هامین دوچ

سوزن دوزی دختران بانوک
تاریخ برگزاری: 16 الی  18 مرداد 1398
محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست