نمایشگاه عروسک‌های بومی در خانه هفت‌دست

تیرماه 1402 خانه هفت‌دست میزبان تولیدکنندگان عروسک‌های بومی ایران بود. این نمایشگاه در روزهای...

اولین شنبه جولای؛ روز جهانی تعاونی‌ها است

غروب یک روز بارانی و مه آلود در سال 1843، 28 نفر از کارگران فقیر و درمانده کارخانه بافندگی شهر کوچک...

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

گزارش نمایشگاه تن پوش وپیرایه های گوین

در راستای اهداف حمایت از هنرمندان محلی و پاسخ به نیاز های مخاطب فرهنگی، روزهای ۱۲و۱۳تیرماه...