نمایشگاه دست آفریده های زنان

نمایشگاه دست آفریده های زنان

در بدرقه سالی سخت، با مروری بر تلاش زنان پرتوان جامعه محلی ایران، امید به زندگی را دوره می کنیم. 

در بدرقه سالی سخت، با مروری بر تلاش زنان پرتوان جامعه محلی ایران، امید به زندگی را دوره می کنیم. با آیینه‌ای از صدای بی‌صدایان باهم به پیشواز نوروز و بهاری نو می‌رویم. چهارشنبه و پنجشنبه این هفته ۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ از ساعت  ۲۰-۱۲ به آیینه ما نگاهی بیندازید.
در خانه هفت‌دست، کریم‌خان، خردمند جنوبی، سمندریان، پلاک ۱۰، همکف 
همراه با دوستان زیر میزبان شما هستیم؛
زرغونه: دشت زحمتکشان کرمان
نقش سوزن: گنبد کاووس
قلمسو: سرباز بلوچستان
دشت هامون: زابل
بنیاد سپهر: قائن
خرده نبات: یزد
گلک: هرمز
خانه پارسی: رشت و ماسال
یافا آرت: اهواز
پروند: جنوب فارس
دستان پرتوان: بیرحند
مهرا: تهران
سوزن دوزی های ریس: کرمان