در کوچه باغ های خراسان جنوبی

نمایشگاه خراسان جنوبی به علت شرابط کرونا در تهران، تا اطلاع ثانوی به تعویق می‌افتد. متعاقبا اعلام...

میراث مکتوب
میراث مکتوب

روز اسناد ملی و میراث مکتوب در سالنمای ایران 19 اردیبهشت‌ماه نام‌گذاری شده‌است.

ما اعضای خانه هفت‌دست و هنرمندان صنایع‌دستی کشور، سال نو را به شما همراهان گرامی تبریک عرض می‌نماییم.
ما اعضای خانه هفت‌دست و هنرمندان صنایع‌دستی کشور، سال نو را به شما همراهان گرامی تبریک عرض می‌نماییم.

سر سال نو هرمز فروردین / بر آسود از رنج دل زکین بزرگان به شادی بیاراستند / می و رود و رامشگران...

هنر دست و طبیعت گوین
هنر دست و طبیعت گوین

نمایشگاه هنر دست و طبیعت گوین در خانه‌ هفت‌دست  شما دعوتید به دیدار از دست‌آفریده‌های هنرمندانی که...

روایت سفر3
روایت سفر3

در دوران پاندمی کرونا، شنیدن تجربیات دیگران می‌تواند دلپذیر باشد و برنامه‌ سفرهای آتی را پربارتر...

روایت سفر2
روایت سفر2

در دوران پاندمی کرونا، شنیدن تجربیات دیگران می‌تواند دلپذیر باشد و برنامه‌ سفرهای آتی را پربارتر...

روایت سفر 1

در دوران پاندمی کرونا، شنیدن تجربیات دیگران می‌تواند دلپذیر باشد و برنامه‌ سفرهای آتی را پربارتر...

ثبت ویدویی سفر
ثبت ویدویی سفر

نقش روایت در فیلم مستند با مورد کاوی در مجموعه مستندهای مینیمال پروژه «دورنیست» . نقش روایت در...

سفر نویسی

آداب وانگیزه ی سفرنامه نویسی البته به سبک ما ایرانیان اصغر عبداللهی جا به جا شدن حتی ازخانه شهر...

سفرنامه های معاصر
سفرنامه های معاصر

سفرنامه نویسی مدرن فارسی مشروطه رخدادی اثرگذار در تاریخ ایران است که نقطه عطفی در فرهنگ و ادبیات...