نمایشگاه گل و نقش زرتشتی دوزی

نمایشگاه گل ونقش(زرتشتی دوزی)۱۹ و۲۰ خرداد همراه با نشست تخصصی تاریخ زرتشتی دوزی در ایران ومعرفی  اقامتگاه بوم گردی نارتی تی تفت برگزار شد .