نقد و بررسی کتاب جنگل های مانگرو(حرا)

نقد و بررسی کتاب جنگل های مانگرو(حرا)

نویسنده: مریم صفاهانی 

کتاب جنگل های مانگرو(حرا) اولین کتاب از مجموعه محیط زیست ایران است که اطلاعاتی درباره اکوسیستم فواید و اهمیت جنگل های مانگرو به مخاطب می دهد همچنین در این کتاب درباره پوشش گیاهی جانوری و خطراتی که این جنگل ها را تهدید می کند.