دوجهان موازی(مطالعه جامعه شناسی اقتصاد صنایع دستی مدرن)

دوجهان موازی(مطالعه جامعه شناسی اقتصاد صنایع دستی مدرن)

 نویسنده: زینب شفیعی

ناشر:پژوهشگاه فرهنگ، هنر‌و‌‌ارتباطات-پاییز 1398

خانه هفت دست در چهارچوب اهداف خود برآن است تا کتاب‌های مطرح در حوزۀ صنایع دستی و بومگردی را‌ با کمک شما به مرور معرفی، نقد و بررسی نماید. معرفی کتاب «دو جهان موازی» از زاویه نقش اقتصاد درفروش، بازاریابی، ارتقا زندگی هنرمندان و به نحوی توسعۀ محلی صورت می‌گیرد.

 

خانه هفت دست در چهارچوب اهداف خود برآن است تا کتاب‌های مطرح در حوزۀ صنایع دستی و بومگردی را‌ با کمک شما به مرور معرفی، نقد و بررسی نماید. معرفی کتاب «دو جهان موازی» از زاویه نقش اقتصاد درفروش، بازاریابی، ارتقا زندگی هنرمندان و به نحوی توسعۀ محلی صورت می‌گیرد.

این کتاب از مجموعه کتاب‌های اقتصاد فرهنگ و هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر وارتباطات است. طبق سخن ناشر، این پژوهشگاه با هدف رفع نیازهای پژوهشی وزارت ارشاد اسلامی به دنبال شناخت مشکلات حوزۀ فرهنگ‌ و هنر، شناسایی قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و ارائه راهبردها و راهکار‌های مناسب برای حل مشکلات و توسعه قابلیت‌ها است. در مقدمه پژوهشگاه فرهنگ آمده است: خالقان آثار فرهنگی و هنری همواره حساس بوده‌اند که مبادا ارزش آثارشان بر مبنای ملاک‌های مادی و حتی قضاوت عمومی سنجیده شود. اما در نتیجه گسترش روز افزون اقتصاد بازار آزاد‌ و بسط فرآیند جهانی شدن، دو پدیده به ظاهر متناقض- هنر مدرن و بازار بیش از پیش به هم رسیدند. در این مسیر نه ناقدان یا هنرشناسان بلکه دلالان و واسطه‌ها بازیگران اصلی هستند. در تعریف اقتصاد فرهنگ نیز آمده است: اقتصاد فرهنگ مقوله‌ای است که با جامعه و سیاست یعنی الگوهای مصرف مخاطبان، ساختار طبقاتی جامعه، خط مشی‌های دولت، ساختار اقتصاد سیاسی و جز آن گره می‌خورد. از این رو پژوهشکده فرهنگ برآن است تا از طریق مستند ساختن تجربه‌های پیشین، روایت مسیر یا ثبت دیدگاه کنشگران زمینه بحث و نقد و گفتگو را در باره موضوع پژوهش‌ها فراهم آورد.

نویسنده در ابتدا با ارائه تعریفی، صنایع خلاق را بخشی از صنایع فرهنگی می‌داند که در آن خلاقیت، مهارت و استعداد فردی به پتانسیلی برای تولید ثروت وایجاد اشتغال منجر خواهد شد. امری که از جانب اقتصاد دانان و جامعه شناسان مورد بی مهری قرار گرفته است.کتاب شرحی بر میدان صنایع دستی مدرن در ایران و روایت‌های موجود در آن به مثابه یکی از زیر شاخه‌های صنایع خلاق می‌باشد.