فراخوان طرح یادگیری مشارکتی تسهیل گران معیشت پایدار

فراخوان طرح یادگیری مشارکتی تسهیل گران معیشت پایدار

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و همراهانش دوره یادگیری مشارکتی تسهیل­گران معیشت پایدار را برای
علاقمندان تسهیل­گری، توسعه جامعه محلی، و کسب وکار در استان­های خراسان جنوبی، خوزستان و سیستان
و بلوچستان برگزار می­کنند

به عبارتی دیگر، مردم محلی نه سوژه تغییر، که عامل آن هستند.  و تسهیل­گران به عنوان افراد یا گروه هایی با اطلاع کامل از روندها و تعاملات جامعه هدف دانش و مهارت خود را به کار می بندند و کلید ایجاد این مشارکت احساس تعلق و مسولیت پذیری در فرایند توسعه جوامع محلی هستند

برگزاری طرح یادگیری مشارکتی تسهیل­گران معیشت پایدار توسط بنیاد توسعه کارآفرینی بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و همراهانش دوره یادگیری مشارکتی تسهیل­گران معیشت پایدار را برای
علاقمندان تسهیلگری، توسعه جامعه محلی، و کسب وکار در استان­های خراسان جنوبی، خوزستان و سیستان و بلوچستان برگزار می­کنند .
این طرح در قالب سه فاز از آذر ماه سال جاری با هدف توان افزایی 60 نفر از تسهیل­گران بومی به اجرا درخواهد آمد. فراخوان ثبت نام فاز اول این دوره از تاریخ 8 الی 22 آبان ماه در وبسایت و شبکه های اجتماعی بنیاد توسعه کارآفرینی اعلام شده است.

توسعه جامعه محلی ارتباط نزدیکی با میزان مشارکت مردم آن جامعه دارد. تحقیقات نشان داده است که عامل عدم موفقیت بسیاری از پروژه­های اجتماعی توسعه محور بدلیل عدم مشارکت مردم و یا مشارکت کم آن ها در شناسایی مسائل، انتخاب راه حل ها و بطور کلی غیبت انها در فرایند تصمیم سازی است. اعضا جامعه به ویژه در مناطق حاشیه ایی و کم برخوردار، نیروی بالقوه ایی هستند که می توانند منشا تغییرات پایدار در جامعه خود باشند.