گزارشی از سفر به منطقه هیمالیا

گزارشی از سفر به منطقه هیمالیا

نویسنده: نگار جوکار _ 

کوه‌ها باهم‌اند و تنها، همچو ما باهم هستیم و تنها!

کوه‌ها اسطوره‌هایی که هم دلبرانه تو را فرامی‌خوانند و هم بی‌رحمانه تو را پس می‌زنند. اسطوره‌هایی که دیدارشان لذتی وصف‌ناشدنی دارد. این بار برای درک لذت دیدار «آناپورنا» در نزدیکی «پخارا» در کشور نپال می‌رویم. شوق دیدار بسیار زیاد است ولی می‌دانیم مسیر هم آسان نیست. جور باید کشید تا لذت دیدار به جان نشیند.

کوه‌ها اسطوره‌هایی که هم دلبرانه تو را فرامی‌خوانند و هم بی‌رحمانه تو را پس می‌زنند. اسطوره‌هایی که دیدارشان لذتی وصف‌ناشدنی دارد. این بار برای درک لذت دیدار «آناپورنا» در نزدیکی «پخارا» در کشور نپال می‌رویم. شوق دیدار بسیار زیاد است ولی می‌دانیم مسیر هم آسان نیست. جور باید کشید تا لذت دیدار به جان نشیند.

راهی می‌شویم. فرودگاه امام خمینی را به مقصد دبی و ازآنجا به «کاتماندو» ترک می‌کنیم. هنوز سال نو نشده و ما آمدنِ نوروز را احتمالاً در ارتفاعات هیمالیا به انتظار خواهیم نشست. بعد از سه و نیم ساعت پرواز، از دبی به کاتماندو، حدود ساعت شش و نیم صبح، با طلوع آفتاب، بر روی این سرزمین پرفرازونشیب می‌نشینیم. کاتماندو، پایتخت نپال، با جمعیتی حدود 5 میلیون نفر، در میان تپه‌ماهورهای کوه‌پایه‌های هیمالیا گسترده شده است...