گفتگوی آنلاین درباره: گرافیک ارگانیک، کشف خلاقیت پنهان هنرمندان روستایی

گرافیک ارگانیک هنری ست که هنرمند با استفاده از عناصر طبیعی اقدام به ایجاد شکل، نقش و فرم هایی می نماید و با تداوم در این کار ارتباطی موثرتری با طبیعت برقرار می نماید. و در مسیر این ارتباط ضمن رشد خلاقیت های فردی خویش نسبت به هنر ، زیبایی و مهندسی نهفته در طبیعت نیز آگاه می شود.
هنرمند طراح گرافیک ارگانیک در مسیر خلق آثارش ارتباطی با طبیعت از یک سو و ارتباطی با طبیعت درون خویش برقرار می نماید و این امر به مرور زمان بر ذهن و نوع نگاه وی به زندگی و طبیعت اطرافش تاثیری مثبت گذاشته و در جهت آرامشی پایدار او را هدایت خواهد کرد.
در تفکر گرافیک ارگانیک اولویت با طبیعت و بعد هنر می باشد و در بعضی از آثار گرافیک ارگانیک در دید اول گاه با بعضی از هنر ها مثل لند آرت تشابهاتی ظاهری  اتفاق می افتد و همین امر باعث می شود تا افراد به اشتباه آن را در زیر مجموعه ی این هنر یا هنر های دیگری مثل هنر آرایش میوه و سفره اشتباه بگیرند در صورتی که این هنر کاملن مستقل و ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد.
لازم به ذکر است که تفکر گرافیک ارگانیک به پشتوانه ی  قوانین طبیعت و نظام آفرینش در سال 1392 توسط مهدی شمسی  بنا نهاده شده است.

برای اطلاعات بیشتر در این مورد به صفحه ی گرافیک ارگانیک در اینستاگرام سر بزنید
@organic_graphic