سفر به سنگسر

سفر به سنگسر

اولین جشنواره ملی ایل سنگسر واقع در استان سمنان در تاریخ 17 آبان سال 1398 برگزار شد. با همراهی دوستداران صنایع دستی و بوم گردی خانه هفت دست فرصتی داشتیم تا با این بخش از فرهنگ کشورمان آشنا شویم.