گفتگوی آنلاین: عکاسی صنایع دستی برای فضای مجازی

هدف از این گفت و گوی آنلاین بالا بردن مهارت های عکاسی برای هنرمندان صنایع دستی است.
از این راه هنرمندان می توانند ارائه بهتری از آثار خود داشته و مخاطب بیشتری جذب کنند.
 در ابتدا آرش ریئسیان نکات مورد استفاده را ارائه و سپس پاسخ گوی سوالات شما خواهد بود.

1399.02.30