هشتمین نشست سه‌شنبه‌های خردمند: اقامتگاه‌های بوم گردی مکانی برای تجربه زیست و توسعه روستا با حضور: فرامرز پارسی، فاطمه امیدی، کاوه منصوری میز گفتگو: علی نوری، ریحانه جمالی هنجنی  تاریخ برگزاری: 29 بهمن‌ماه 1398 محل برگزاری : سالن همایش خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

هشتمین نشست سه‌شنبه‌های خردمند

اقامتگاه‌های بوم گردی
مکانی برای تجربه زیست و توسعه روستا

 

با حضور: فرامرز پارسی، فاطمه امیدی، کاوه منصوری
میز گفتگو: علی نوری، ریحانه جمالی هنجنی

تاریخ برگزاری: 29 بهمن‌ماه 1398
محل برگزاری : سالن همایش خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست