معرفی ترمه‌های موزه مقدم

معرفی ترمه‌های موزه مقدم

ترمه‌بافی با ابریشم و نخ‌های زرین از گران‌قیمت‌ترین هنرهای قدیمی در ایران و هند است. تکنیک بافت، موادی که در آن به کار رفته و قدمت پارچه ارزش آن را تعیین می‌کند. بنابراین با مطالعه ترمه‌های بجا مانده از قدیم می‌توان به بسیاری از رازهای تاریخ زیبایی‌شناسی پی برد؛ اینکه معیارهای زیبایی در طراحی و بافت پارچه تا کجاها را می‌اندیشیده و چطور این معیارها پوشش و دست‌بافت‌ها را شکل می‌داده است.

ترمه‌بافی با ابریشم و نخ‌های زرین از گران‌قیمت‌ترین هنرهای قدیمی در ایران و هند است. تکنیک بافت، موادی که در آن به کار رفته و قدمت پارچه ارزش آن را تعیین می‌کند. بنابراین با مطالعه ترمه‌های بجا مانده از قدیم می‌توان به بسیاری از رازهای تاریخ زیبایی‌شناسی پی برد؛ اینکه معیارهای زیبایی در طراحی و بافت پارچه تا کجاها را می‌اندیشیده و چطور این معیارها پوشش و دست‌بافت‌ها را شکل می‌داده است.
کیانا گلدوزان در دومین ارائه خود برای اعضای یکشنبه‌های خانه هفت‌دست به بررسی تطبیقی ترمه‌های موزه مقدم پرداخت و قطعه به قطعه این گنجینه به جا مانده از دست‌بافت‌های ارزشمند را معرفی کرد. گزارش مفصل این ارائه را می‌توانید در فایل پی دی اف مطالعه کنید.
پیش از این در مطلب دیگری با عنوان «نقوش ترمه» گزارش جلسه اول این ارائه را منتشر کردیم.