دست به دست پلاس را تولید کردیم

در مسیر یک سال گذشته
اوایل سال 1400 در سفری به خراسان جنوبی بود که داستان تولید پلاس کلید خورد. سفری جمعی که چند روزی در اوج گرما و زیرسایه کرونا، به سیاحت خراسان جنوبی و اطراف آن گذشت. طبیعتی خشک و گرم که جن و انس و طبیعت، تاب‌آوری دیرین آن‌ها را باز می‌آزماید.

مردمانی خون‌گرم، ساده، قانع و خوش‌خلق که درشتی‌های زمانه در امید و پشتکار و روحیه جمعی آن‌ها خللی ایجاد نکرده‌است. به همین خاطر بود که پروژه جمعی تولید پلاس با زنان منطقه شروع شد و با گذشت یک سال از آن، می توان گفت که به موفقیت دست پیدا کرده است. چگونگی شکل گیری، برنامه‌ریزی و انجام شدن ایده این کار جمعی را می توانید در این مطلب بخوانید، با این توضیح که پروژه پلاس همراه با بهبود کیفیت تولید و کمک به تولیدکنندگان ادامه پیدا خواهد کرد.
برای مطالعه ادامه مطلب به فایل pdf مراجعه کنید.