نمایشگاه: یلدای خانه هفت دست

نمایشگاه: یلدای خانه هفت دست

زمان برگزاری: 25 و 26 آذرماه 1400

محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست

نزدیک دو سال است که در شرایط همه گیری کرونا فعالیت چشم در چشم ما به حداقل و دنیای مجازی ماوای ما شده بود.

اینکه با بهبود شرایط و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، خانه هفت دست دوباره بستری برای حضور هفت گروه از عرصه صنایع دستی، محصولات جامعه محلی و بوم گردی شده است.

امیدواریم خاطره ذهنی یلدا، گشایشی بر مشارکت دوباره شما در حمایت از کسب و کارهای محلی باشد.

(در ضمن منتظر لباس های مستعمل و پارچه های دور ریز شما{ ملحفه، پرده، چادر، مانتو و لباس و پارچه های بلند} برای حمایت از زنان بافنده گلیم پلاس در خراسان جنوبی هستیم.

تاریخ برگزاری: 25 و 26 آذرماه ساعت 11 الی 20