نماشگاه: کوچار هنر فرابکر

نمایشگاه کوچار هنر فرابکر

زمان برگزاری: 21 و 22 اسفند ماه 1399

محل برگزاری: سالن نمایشگاه خانه صنایع دستی و بوم گردی هفت‌دست