«فراخوان ویژه‌نامه‌های خانه هفت‌دست»

«فراخوان ویژه‌نامه‌های خانه هفت‌دست»

خانه صنایع‌دستی و بوم‌گردی هفت‌دست در راستای اهداف سه‌گانه خود (تسهیل فعالیت هنرمندان محلی و فعالین حوزه بومگردی، تسهیل رابطه نهاد دانش و هنرمندان و تسهیل پاسخگویی به نیازهای مخاطب فرهنگی) در تدارک ویژه‌نامه‌هایی کاربردی برای شناخت و کنش در زمینه‌های فوق است.
 
خانه هفت‌دست از همه دوستان علاقمند به موضوع برای همکاری دعوت به‌عمل می‌آورد.

خانه صنایع‌دستی و بوم‌گردی هفت‌دست در راستای اهداف سه‌گانه خود (تسهیل فعالیت هنرمندان محلی و فعالین حوزه بومگردی، تسهیل رابطه نهاد دانش و هنرمندان و تسهیل پاسخگویی به نیازهای مخاطب فرهنگی) در تدارک ویژه‌نامه‌هایی کاربردی برای شناخت و کنش در زمینه‌های فوق است.
 
خانه هفت‌دست از همه دوستان علاقمند به موضوع برای همکاری دعوت به‌عمل می‌آورد.